Blijft uw kind ziek thuis? Laat dit dan zo snel mogelijk weten, graag telefonisch vóór schooltijd (tel: 0346 26 13 49). Probeer ook afspraken bij de dokter, tandarts of specialist na schooltijd te plannen. Lukt dat niet, laat zo snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn. En heeft uw kind medicijnen nodig? Of mag uw kind bepaalde dingen niet doen in verband met gezondheidsrisico’s? Dan handelen we via het ‘protocol medische handelingen’.

Verlof

Op grond van de leerplichtwet kan de Bijenschans buiten schoolvakanties geen vrijaf geven. Vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties mogen aangevraagd worden indien uw kind, vanwege de specifieke aard van het beroep van u (één van de ouders/verzorgers) alleen buiten de schoolvakanties met u op vakantie kan gaan. Zo’n aanvraag moet in ieder geval zes weken van tevoren ingediend worden en mag één keer per jaar gedaan worden, voor een duur van maximaal tien schooldagen. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de directeur (Jacqueline de Heer).

Ook bij verlof wegens gewichtige omstandigheden (denk aan bijvoorbeeld een huwelijk of een jubileum) kunt u een aanvraagformulier ontvangen van de directeur. Onder welke voorwaarden een directeur verlof mag verlenen, is geregeld in de Leerplichtwet. Het aanvragen van verlof vanwege bijzondere omstandigheden is verplicht voor al onze leerlingen.