Blijft uw kind ziek thuis? Laat dit dan zo snel mogelijk weten, graag telefonisch vóór schooltijd (tel: 0346 26 13 49). Probeer ook afspraken bij de dokter, tandarts of specialist na schooltijd te plannen. Lukt dat niet, laat zo snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn. En heeft uw kind medicijnen nodig? Of mag uw kind bepaalde dingen niet doen in verband met gezondheidsrisico’s? Dan handelen we via het ‘protocol medische handelingen’.

Verlof aanvragen

Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerlingen extra verlof of vrijstelling van leerplicht. Onder welke voorwaarden een directeur verlof mag verlenen, is geregeld in de Leerplichtwet. Een aanvraag voor verlof dient u schriftelijk en bij voorkeur minstens zes weken van tevoren in te dienen bij de directeur. Wilt u dit aanvragen? Bij de directie is een aanvraagformulier extra verlof verkrijgbaar.