De Bijenschans is er voor ieder kind.

Onze school heeft een kleinschalig karakter. We zijn betrokken, met een persoonlijke aanpak. Dat geldt ook voor onze peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Tegelijk hebben we ook oog voor verschillen. Want elk kind is uniek. Geen ouder is hetzelfde. Iedere leerkracht heeft een eigen accent in de invulling van de lessen. Dat we er zijn voor ieder kind, verbindt ons. Het team is enorm betrokken, naar elkaar en bij de kinderen en hun ouders en verzorgers.

De Bijenschans creëert kansen.

Op de Bijenschans krijgen onze leerlingen alle ruimte voor talentontwikkeling. Het herkennen, erkennen en stimuleren van talent krijgt hierbij alle aandacht, onder schooltijd en tijdens de buitenschoolse opvang. Misschien is uw kind wel een echte musicus, een kunstenaar, of een sporter in de dop, wie weet! Bij ons krijgen kinderen alle ruimte en kansen om hun unieke talenten te ontdekken.

Zo hebben we ‘Talentmomenten’, waarbij leerkrachten, ouders en kinderen workshops geven in iets waar hij of zij een passie voor heeft. Dat kan van alles zijn. Daarnaast is er ook het leerorkest, waarin kinderen écht een instrument leren spelen. Ook besteden we veel aandacht aan wetenschap en techniek. Dit alles doen we vanuit onze overtuiging dat onderzoekend en ontdekkend leren werkt. Laat kinderen ontdekken en ervaren wat ze leuk vinden en wat ze boeit.

De Bijenschans is een Kanjerschool.

Om de sociale vaardigheden van de kinderen te ontwikkelen gebruiken wij de methode ‘De Kanjertraining’. We zetten daarnaast ook ‘Grip op de groep’ in. ‘Grip op de groep’ sluit goed aan bij de aanpak van de ‘Kanjertraining’, die wij schoolbreed vanuit bevlogenheid inzetten om een fijn, warm en positief schoolklimaat te bereiken en te borgen. Tijdens deze lessen krijgen de leerlingen les in sociale competenties. Wij leren de kinderen om een ruzie uit te praten, om goed samen te werken, om voor zichzelf op te komen en om eigen keuzes te maken. Dus, wij leren ze bevlogen én sociaal competent te zijn. Kortom: echte Kanjers.

Ons vijf-gelijke-dagen-model.

Op de Bijenschans werken we met een vijf-gelijke-dagen-model. De schooltijden zijn dus voor alle leerlingen gelijk en alle kinderen lunchen in de klas. De kinderen gaan op alle dagen van 8.30 tot 14.15 naar school. Dat betekent dus ook dat alle kinderen op hetzelfde moment gebracht en gehaald kunnen worden. Zo brengen we rust en duidelijkheid in de dag, voor onze leerlingen, voor ouders en voor ons team.

De schooldag. Een eerste indruk.

Onze schooldag begint voor de kinderen van groep 1 t/m 4 met een spel, zoals puzzels leggen of taal- en rekenspelletjes. De ouders van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom om hun kind in de klas te brengen en samen nog een spel te spelen tot 8.30 uur. Op dat moment gaan de kinderen aan de slag met het verdere dagprogramma.

De kinderen in de hogere groepen starten de ochtend in de kring of met hun dag- of weektaak. Tijdens het middagprogramma gaan we aan de slag met wereldoriëntatie en krijgt ook onderzoekend en ontdekkend leren een grote plek. Kinderen gaan projectmatig aan de slag gaan met vakken als wetenschap en techniek, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. Maar ook is er ruimte voor talentontwikkeling, Engels en cultuur. Hierdoor worden ook andere vaardigheden aangeleerd, denk aan creatief zijn, samenwerken, leren presenteren, kritisch leren denken en zelf problemen leren oplossen.

Onze school heeft de christelijke identiteit. Daarom besteden we ook aandacht aan bijvoorbeeld samen zingen en het vertellen van bijbelverhalen.

Wilt u meer weten over de inhoud van de lessen? Kom langs voor een kennismaking!